Bezpečnosť

Naše riešenia zabezpečujú prevenciu pred podvodmi s kreditnými kartami, spracovanie platieb prebieha šifrovane a bezpečne. Spotrebitelia sa spoliehajú na dnešné technologicky pokročilé služby spracovania platieb. Pre úspech akéhokoľvek obchodníka je veľmi dôležité poskytnúť trhový štandard služieb a zabezpečiť bezpečnosť a ochranu.

V dnešnej dobe musí každý obchodník zápasiť proti podvodom s kreditnými kartami. Vynakladáme všetko úsilie na to, aby sa minimalizoval výskyt podvodov a aby sme ochránili obchodníkov ale aj spotrebiteľov. Toto predchádzanie podvodom má mimoriadny význam pre udržiavanie dobrých obchodných praktík a vzťahov so zákazníkmi.

Chápeme, že to nie je len o finančných transakciách, ale tiež o reputácii podniku. Dovoľte nám, aby sme Vám pomohli pri zabezpečení Vašej dobrej povesti ako obchodníka. Radi Vám pomôžeme aj pri získavaní dôvery zákazníkov počas využívania platobného terminálu pri nákupe výrobkov a služieb.